Perbincangan & mengaktifkan Ar-Rahnu X’Change

Khamis 15 September 2022: Anggota Lembaga Koperasi (ALK) mengadakan perjumpaan dengan Rakyat Management Services Sdn Bhd (RMS) di Menara Kembar Bank Rakyat Kuala Lumpur untuk berbincang & mengaktifkan Ar-Rahnu X’Change sebagai salah-satu cabang perniagaan yang menepati kehendak pasaran.

KAB merakamkan penghargaan & terima kasih di atas kerjasama ALK/RMS yang meluangkan masa bagi menjayakan perbincangan awal ini. In shaa Allah, proses yang dirangka akan menepati kehendak & prosedur standard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *