Pengenalan

MISI KAB

Martabatkan Nilai & Prinsip Korporat berdasarkan Akta, Peraturan & Garis-Panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

VISI KAB

Kesejahteraan Sosial & Kepentingan Anggota (pemegang syer) dengan pengukuhan organisasi & cakna dengan masyarakat melalui Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)

MOTTO KAB

Ujana Ekonomi Komuniti

SIJIL PENDAFTARAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

ANGKASA

Untuk Maklumat Lanjut

HUBUNGI KAMI

Email kami

taliAn pertanyaan